İlgi Alanları

Anasayfa İlgi Alanları

Panik Bozukluk

Kendiliğinden ve beklenmedik panik tablosuyla giden bir kaygı bozukluğudur. Genel olarak panik ataklar ya kendiliğinden yani ortada bir uyarıcı durum yokken ya da bir stresör olaydan sonra ortaya çıkar.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu ( Kaygı Bozukluğu )

Kişi kaygıyı sanki kötü bir haber alacakmış, bir felaket olacakmış gibi nedeni belli olmayan bir sıkıntı ve endişe duygusu olarak tanımlar. Bazen bu duygu panik yaratacak düzeyde olabilir.

Depresyon

Mutsuzluk, keyifsizlik, negatif düşünceler, umutsuzluk, halsizlik, isteksizlik, uyku iştah değişiklikleri şeklinde belirtilerle giden ruhsal hastalıktır.

Sosyal Fobi

Toplum içinde konuşurken ya da herhangi bir eylem yaparken kızarma, titreme, terleme hissi, rezil olacağım endişesi ve yanlış yapacağım korkusu şeklinde belirtileri mevcuttur.

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesyon denilen irade dışı gelen kişiyi tedirgin eden, inatçı biçimde yineleyen düşünceler ve bu düşünceleri azaltmak için yapılan yinelenen hareketlerden oluşur.

Yeme Bozuklukları

Kişilerin fiziksel veya duygusal bir duruma bağlı olarak sağlığını tehdit edecek derecede yetersiz ya da aşırı besin tüketimidir.

Uyku Bozuklukları

Günlük yaşamda kaygı ve stres gibi çeşitli psikolojik sorunlara bağlı olarak normal uyku süresinin azalması veya artması şeklinde görülebilir.